Bogowie i bohaterowie artykuł

Informacje o tekście źródłowym

  • miejsce publikacji
  • „Elle” nr 3
  • data publikacji
  • 1998/03/01

Bogowie i bohaterowie

Noc listopadowa — pierwsza premiera odbudowanego Teatru Narodowego — to spektakl obowiązkowy dla wszystkich, którzy uważają się za teatromanów i chcą uchodzić za ludzi zorientowanych w najnowszych osiągnięciach polskiego teatru. Jerzy Grzegorzewski swoją inscenizacją kontynuuje głęboką i odważną dyskusję z polskim kanonem dramatycznym, próbując wciąż odnaleźć sposób na jego wystawienie właściwy nowej polskiej rzeczywistości. Teatralna wizja powstania listopadowego w kształcie nadanym jej przez Grzegorzewskiego to historia upadku i załamania się woli walki, obraz narodowej bezradności, braku siły bohaterów polskiej historii i towarzyszących im antycznych bogów. Przedstawienie zachwyca pięknymi obrazami i świetną obsadą liczącą aż 55 aktorów. Takich widowisk w polskim teatrze jest coraz mniej.