Grzegorzewski o „Nocy listopadowej” artykuł

Informacje o tekście źródłowym

  • miejsce publikacji
  • „Gazeta Wyborcza” nr 285
  • data publikacji
  • 1997/12/08

Grzegorzewski o „Nocy listopadowej”

„Nie podejrzewam recenzentów, że nie czytali Nocy listopadowej. Podejrzewam, że czytając ją, czytali jedynie własne, z gruntu konwencjonalne, wyobrażenia o tym dramacie” — pisze Jerzy Grzegorzewski, dyrektor artystyczny sceny dramatycznej Teatru Narodowego, w odpowiedzi na teksty Romana Pawłowskiego o inscenizacji Nocy listopadowej.