Stanisław Wyspiański wg Grzegorzewskiego artykuł

Informacje o tekście źródłowym

  • autor
  • miejsce publikacji
  • „Sztandar Młodych” nr 47
  • data publikacji
  • 1995/03/07

Stanisław Wyspiański wg Grzegorzewskiego

La Bohème w reż. Jerzego Grze­gorzewskiego — najnowsze przedsta­wienie Teatru Studio (PKiN) v bę­dzie grane w marcu jeszcze dziś i ju­tro o godz. 19. Scenariusz oparty jest na tekstach Stanisława Wyspiańskie­go (Wesele i Wyzwolenie) połą­czonych ze sobą w jedną całość. Prolog rozgrywa się w atelier teatru, aktorzy siedzą na galerii, przy ka­wiarnianych stolikach śpiewając piosenki Leona Schillera. Atmosfera ma przypominać klimat artystycznej cyganerii.

„Sztuka stawia pytanie o miejsce, rolę i możliwości artysty w dzisiej­szych czasach — mówi reżyser — Jest wypowiedzią na temat sztuki — jej si­ły i jej niemocy.”

To przedstawienie w intencji twórców ma być także melancholijnym hołdem złożonym epoce Wyspiańskiego, portretem artystów z początku wieku, wspomnieniem artystycznej cyganerii. Wspaniałą muzykę do La Bohème napisał krakowski kompozytor, Stanisław Radwan. Twórcą scenografii w La Bohème jest Jerzy Grzegorzew­ski i Barbara Hanicka, także autor­ka pięknych kostiumów do spekta­klu.