Strać głowę artykuł

Informacje o tekście źródłowym

  • miejsce publikacji
  • „Elle” nr 1
  • data publikacji
  • 1999/12/30

Strać głowę

Wędrując śladami Blooma, prowadzonego ulicami Dublina przez Joyce’a, a po teatralnych deskach przez Jerzego Grzegorzewskiego, można stracić głowę. Dekoracja jest wielką plastyczną instalacją, a tekst wzięty z XV epizodu Ulissesa — poetyckim strumieniem świadomości. Reżyser, zgodnie ze swoim zwyczajem, niczego nie ułatwia. Przeciwnie, pracowicie zaciera ślady, by utrudnić docieranie do sensów, proponuje raczej czyste obcowanie z teatrem poetyckim. I warto z tej elitarnej oferty skorzystać. Albowiem mamy jeszcze szansę, by zamieszkać w nowym Bloomusaiem, dotrzeć do poetyckiego Jeruzalem, zobaczyć poetyckie sensy rozpięte w powietrznej przestrzeni.

Nowe Bloomusalem według Jamesa Joyce’a, adaptacja, reżyseria i scenografia Jerzy Grzegorzewski, muzyka Stanisław Radwan. Występują m.in.: Mariusz Benoit, Mariusz Bonaszewski, Marek Walczewski, Anna Chodakowska, Dorota Segda, Gabriela Kownacka, Beata Fudalej, Olgierd Łukaszewicz. Teatr Narodowy, Warszawa, pl. Teatralny 3.