Wieczór listopadowy artykuł

Informacje o tekście źródłowym

  • autor
  • miejsce publikacji
  • „Polityka” nr 48
  • data publikacji
  • 1997/11/29

Wieczór listopadowy

Inaugurację sceny dramatycznej Teatru Narodowego „Polityka” (nr 48) powitała z szacunkiem, rezerwując miejsce na kolumnach wydarzeniowych. Po redakcyjnych skrótach wyszło jednak, że w blisko czterogodzinnej Nocy listopadowej prześlepiłem — drobiazg! — Wielkiego Księcia Konstantego (Krzysztof Globisz, można rzec, do roli Wielkiego Księcia się urodził), jego żonę i parę innych postaci dla Wyspiańskiego kluczowych, a i dla Grzegorzewskiego ważnych.

Akurat w ostatnich „Didaskaliach” Dorota Segda, odtwórczyni roli Joanny Grudzińskiej, generalnie żali się na nonszalancję recenzentów. Wielu aktorów mogłoby podobne żale mnożyć. Pamiętają dawne, sążniste recenzje i nie chcą godzić się ze zdawkowością i pośpiechem dzisiejszej prasy, gdzie recenzentom przychodzi niekiedy, jak widać na obrazku, wybierać między wzmianką jednozdaniową a zerozdaniową na temat najważniejszej nawet roli.

Od redakcji: Skrót był konieczny, chociaż niezbyt fortunny, za co Aktorów i Autora przepraszamy.