9 kwietnia 2010 roku minęła piąta rocznica śmierci Jerzego Grzegorzewskiego. Archiwum JG powstało z myślą o tym, aby przypomnieć wybitnego artystę i człowieka teatru: reżysera, scenografa i dramaturga, dyrektora teatrów, a także stworzyć wirtualną przestrzeń, umożliwiającą gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie rozproszonej dokumentacji jego wszechstronnej działalności. Archiwum JG obejmuje informacje o zrealizowanych przez niego spektaklach, pracach reżyserskich, scenograficznych i dramaturgicznych, wywiady i teksty własne, recenzje i artykuły, dokumentację fotograficzną i audiowizualną. Jego zawartość będzie się sukcesywnie powiększać w miarę docierania do kolejnych dokumentów, pozyskiwania praw autorskich do ich publikacji, a także powstawania kolejnych not, składających się na encyklopedyczny przewodnik po teatrze Jerzego Grzegorzewskiego. Archiwum JG to pierwszy ślad istnienia przyszłej instytucji kultury, poświęconej osobie i twórczości Jerzego Grzegorzewskiego, której fundamentem jest Pracownia JG, działająca w ramach Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Projekt powstał we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.