Dwie premiery w Teatrze Studio artykuł

Informacje o tekście źródłowym

  • autor
  • miejsce publikacji
  • „Super Express” nr 290
  • data publikacji
  • 1996/12/13

Dwie premiery w Teatrze Studio

Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem Petera Handkego oraz Francis Bacon, albo Diego Velázquez na fotelu dentystycznym Tadeusza Różewicza, to dwa spektakle, które w czwartek, 19 grudnia, złożą się na premierowy wieczór w Teatrze Studio.

Pierwszy z nich jest sztuką bez słów. Pojawi się w niej kilkadziesiąt przechodzących przez pusty plac postaci. Plac jest przestrzenią, w której toczy się zwyczajne życie i jednocześnie przestrzenią pamięci, wyobraźni, mitu. Spektakl wyreżyserował Zbigniew Brzoza. Na placu zobaczymy m.in. Marię Peszek, Omara Sangare, Piotra Bajora.

Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym Tadeusza Różewicza w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego to wyraziste przedstawienie pełne surrealnego humoru. Na scenie zobaczymy Mariusza Benoit, Zdzisława Tobiasza, Annę Chodakowską i innych.

Oba spektakle, choć całkowicie niezależne, wchodzą w skład cyklu nazwanego przez teatr Wariacje z Poetami. Trzecią cześć cyklu będą stanowiły dwie dotąd niewystawiane sztuki Helmuta Kajzara.