Artykuły

Warszawa. Komisja kultury postuluje ogłoszenie Roku Juliusza Słowackiego

Z wnioskiem o włączenie do obecnego porządku obrad Sejmu projektów uchwał o ustanowieniu roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego oraz o uczczeniu 10. rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego wystąpiła przewodnicząca sejmowej komisji kultury i środków przekazu.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu posłowie przyjęli treść dwóch projektów uchwał.

Przewodnicząca komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO) podkreśliła, że wystąpiła do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o wprowadzenie obu projektów uchwał do obecnego porządku obrad Sejmu. - Czas nas goni (...). Rok 2009 już trwa, a mu dopiero ogłaszamy go Rokiem Słowackiego - mówiła Śledzińska-Katarasińska.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji powrócił temat poprawki zgłoszonej w grudniu przez Jarosława Sellina (koło poselskie Polska XXI) do treści projektu uchwały.

Zaproponował on wówczas, aby do projektu uchwały wnieść poprawkę, informującą że Juliusz Słowacki nie jest "jednym z trzech wielkich wieszczów" (jak napisano w pierwszej wersji projektu), ale "jednym z czterech". Według Sellina, obok Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza oraz Zygmunta Krasińskiego, należy także umieścić Cypriana Norwida. Za poprawką Sellina głosowało siedmiu posłów, przeciw było sześciu.

Zastępca przewodniczącego komisji kultury Jerzy Fedorowicz (PO) poprosił o wycofanie sformułowania zaproponowanego przez Sellina. - Chciałbym byśmy zostawili pierwotną wersję uchwały (...) Odbyłem szereg spotkań w Krakowie z profesorami uniwersytetu. Usłyszałem, że w tej sytuacji społeczeństwo mogłoby się domagać zmiany tego sformułowania na: "jednego z pięciu wielkich wieszczów", myśląc o Wyspiańskim - mówił Fedorowicz.

Jarosław Sellin zgodził się na zmianę - jak powiedział - "dla dobra sprawy i Słowackiego".

Ostatecznie zrezygnowano jednak całkowicie z określania Słowackiego mianem "wieszcz". W treści projektu uchwały znalazł się zamiast tego zapis: "Niech Rok Słowackiego stanie się okazją do przypomnienia zasług, twórczości i postaci wielkiego polskiego twórcy romantycznego, jednego z tych, któremu Polska zawdzięcza przetrwanie duchowe i narodowe pod zaborami".

W trakcie posiedzenia komisji przyjęto - po wprowadzeniu kilku skrótów i zmian redakcyjnych - treść uchwały w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci reżysera, reformatora teatru - Jerzego Grotowskiego.

Jak napisano w treści uchwały: "dokonania i refleksje Jerzego Grotowskiego otworzyły przed współczesną sztuką sceniczną nowe horyzonty, wpływając na rozwój teatru światowego, a jego oryginalne warsztaty ćwiczeń i treningów aktorskich stały się przedmiotem badań naukowych".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji