Autorzy

Trwa wczytywanie

Aleksander Maliszewski

MALISZEWSKI Aleksander (19 X 1901 Warsza­wa - 29 IX 1978 Warszawa), kierownik lit. teatru. Był synem Jana M. i Marii z Jędrzejewskich; po­chodził z rodziny robotniczej. Od 1923 studiował na wydz. humanistycznym Wolnej Wszechnicy Pol., w tymże roku debiutował jako poeta. W 1925-27 był wolnym słuchaczem polonistyki na Uniw. Warsz., współorganizatorem Koła Lit. Studentów; w 1928-31 należał do grupy poetyckiej Kwadryga. Od sez. 1930/31 był kier. lit. warsz. t. dla dzieci Jaskółka, dla którego adaptował teksty. Zatrudniony w 1. trzy­dziestych w Pol. Agencji Telegraficznej współpra­cował równocześnie m.in. z Komisją Propagandy Teatrów i Sztuki TUR. Publikował m.in. w mie­sięczniku "Teatr w Szkole" (1934-39), a w 1937-39 był krytykiem teatr, i film. "Dziennika Ludowego". Po wybuchu II wojny świat. znalazł się w Wilnie, gdzie w 1939-41 współpracował z T. Polskim i T.
Muzycznym Lutnia, kabaretami Miniatury i Ksantypa oraz publikował w "Prawdzie Wileńskiej". Po wkroczeniu wojsk niem. wrócił do Warszawy. Za­trudniony w Zarządzie Miejskim, działał w konspi­racji, a podczas powstania warsz. pracował w roz­głośni radiowej AK "Błyskawica". W 1945 objął w Zarządzie m.st. Warszawy referat opieki nad powracającymi do stolicy artystami; nast. (do 1948) kierował wydz. lit.-teatr. warsz. rozgłośni PR. Z radiem współpracował do końca życia. Od 1947 był wicedyr. i kier. artystyczno-repertuarowym Miejskich T. Dramatycznych, w 1949-50 kier. lit. warsz. T. Rozmaitości. Był tłumaczem, autorem często granych w 1. pięćdziesiątych sztuk ("Wczoraj i przedwczoraj", "Droga do Czarnolasu", "Ballady i romanse"), wielu słuchowisk radiowych oraz powie­ści autobiograficznych: "U brzegów mojej Wisły" (Warszawa 1964) i "Na przekór nocy" (Warszawa 1967).
Bibl.: Almanach 1978/79; Bibliografia dramatu; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; Marczak-Oborski: Teatr 1918-39; SWPP; W kręgu Baja; Wodnarowie; Express Wiecz. 1978 nr 22; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 214-232, 1973 z. 3-4 s. 513-520; Scena i Widownia Warsz. 1948 nr 5 (il.); Stolica 1970 nr 5, 30; Życie Warsz. 1978 nr 22; Akta (tu fot.), ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji