Książki

Trwa wczytywanie

Fik, Marta (red.) (1937–1995)

Teatr - widowisko

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
2000.
Wydawca
Instytut Kultury
Publiczna notka
Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona

Treść

Od Redakcji Sław Krzemień-Ojak ► [ 9 ]
TEATR JAKO WIDOWISKO Sławomir Świontek ► [ 11 ]
TEATRY DRAMATYCZNE W OKRESIE MŁODEJ POLSKI Jan Michalik ► [ 21 ]
Teatr jako instytucja publiczna i sposób jej funkcjonowania. Teatr w służbie świadomości i kultury narodowej. Repertuar i praktyka inscenizacyjna. Miejsce aktora. Lata wojny 1914-1918
TEATRY DRAMATYCZNE W DWUDZIESTOLECIU I PODCZAS WOJNY Rafał Węgrzyniak ► [ 37 ]
Organizacja życia teatralnego. Główne ośrodki, zespoły i dyrektorzy. Lata wojny 1939-1945
TEATRY DRAMATYCZNE POWOJENNEGO PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA Elżbieta Wysińska ► [ 59 ]
Wprowadzenie. Podstawy organizacyjne, zarządzanie. Polityka repertuarowa. Budynki. zespoły, dyrektorzy
TEATR MONUMENTALNY Lidia Kuchtówna ► [ 99 ]
Młodopolskie źródła teatru monumentalnego. Schillera i Horzycy teorie polskiego teatru monumentalnego. Teatr monumentalny w dwudziestoleciu międzywojennym. Nuri „teatru ogromnego" po drugiej wojnie światowej
TEATR W PLENERZE Bożena Frankowska ► [ 115 ]
Wprowadzenie. Źródła teatru plenerowego Polskie wizje teatru plenerowego. Przedstawienia plenerowe w Polsce - rys ogólny. Inscenizacje plenerowe w amatorskich teatrach ludowych. Osiągnięcia artystyczne teatrów zawodowych w plenerze. Znaczenie i oddziaływanie
TEATR AUTORSKI Barbara Osterloff ► [ 137 ]
Wprowadzenie. Teatr Tadeusza Kantora. Teatr Józefa Szajny. Scena Plastyczna KUL. Apogeum - przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Teatr Jerzego Grzegorzewskiego. Teatr Krystiana Lupy
TEATR MAŁYCH FORM Jan Ciechowicz ► [ 159 ]
Wokół terminu. Pierwsze inicjatywy. W niepodległej Polsce. Dzialalnuść konspiracyjna. Po drugiej wojnie. Rozkwit w okresie popażdziernikowym. Wzloty i upadki. Fenomen Zderzeń
TEATR UBOGI Elżbieta Morawiec ► [ 177 ]
Relacja widz - aktor. Spektakl jako akt transgresji. Aktor „ogołocony" - akt całkowity. Znaczenie i wpływ praktyki Grotowskiego
TEATR FAKTU Marta Fik ► [ 187 ]
Ustalenia terminologiczne. Teatr faktu na Wschodzie i na Zachodzie. Teatr faktu w Polsce
TEATRY STUDENCKIE Jacek Ramotowski ► [ 205 ]
Antecendencje. Satyra w granicach prawa. Kataryniarze i inni. Nowe tworzywo: poezja. Odpowiedzi na protest społeczny. Ojcowie awangardy. W opozycji
TEATR ALTERNATYWNY Tomasz Kubikowski ► [ 227 ]
Definicja. Początki. Reduta. Inne teatry eksperymentalne dwudziestolecia. Czasy drugiej wojny światowej. Lata powojenne. Grotowski i Teatr Laboratorium. Teatr alternatywny lat siedemdziesiątych. Cricot 2. Gardzienice. Niezależny teatr lat osiemdziesiątych. Alternatywa po roku 1989
TEATRY AMATORSKIE Emil Orzechowski ► [ 249 ]
Rola i funkcje Dokumentowanie dokonań teatru amatorskiego. Istota i zakres pojęcia. Początki teatru amatorskiego. Teatr ludowy. Teatr robotniczy. Działalność w okresie okupacji i w pierwszych latach po wojnie. Nowe inicjatywy. Zakończenie
TEATRY MUZYCZNE Małgorzata Komorowska ► [ 269 ]
Część I. 1900 - 1939; Geografia scen. Organizacja scen i ich dyrekcje. Repertuar. Repertuar obcy. Repertuar polski Sztuka inscenizacji. Scenografowie. Reżyserzy. Ranga i miejsce w kulturze
Część II 1945- 1995: Geografia scen. Organizacja scen i ich dyrekcje. Repertuar. Repertuar obcy. Repertuar polski. Sztuka inscenizacji. Scenografowie. Reżyserzy. Ranga i miejsce w kulturze
BALET Janina Pudełek ► [ 311 ]
Początki baletu w Polsce. Balet w Warszawie. W niepodległej Polsce. Tragiczne latu wojny. Powojenna pseudoreforma i jej konsekwencje. Osiągnięcia polskiej sztuki baletowej
PANTOMIMA Karol Smużniak ► [ 335 ]
Pojęcie pantomimy. Rys historyczny. U progu nowoczesnej pantomimy Jean Gaspard Deburau. Renesans sztuki ruchu i gestu w XX wieku. Język pantomimy - „mim czysty" Étienne’a Decroux. Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Polska „szkoła pantomimy" - inne teatry. Ku teatrowi granicznemu. Teatr Ekspresji Wojciecha Misiury
TEATR LALEK Henryk Jurkowski ► [ 353 ]
Początki teatru lalek na ziemiach polskich. Nadrabianie zaległości. Poszukiwanie własnej drogi dwudziestolecie międzywojenne. W walce o przetrwanie czas wojny. Pod skrzydłami PRL
TEATR RADIOWY Grażyna Pawlak ► [ 383 ]
Teatr wyobraźni. Powieści radiowe Teatr Polskiego Radia. Słuchowiska oryginalne Adaptacje. Słuchowiska sensacyjno-kryminalne. Słuchowiska poetyckie. Słuchowiska dla dzieci i młodzieży. Słuchowiska dokumentalne
TEATR W TELEWIZJI Wojciech Majcherek ► [ 407 ]
Początki teatru telewizji. Od Hanuszkiewicza do Kutza. Wybitni reżyserzy. Sofokles, Beckett i Kobra. Teatr dla milionów
REŻYSERIA. INSCENIZACJA Rafał Węgrzyniak ► [ 425 ]
Reżyseria a inscenizacja. Na początku wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym. W okresie powojennym
SCENOGRAFIA Barbara Osterloff ► [ 461 ]
Wprowadzenie. Teatr krakowski przełomu XIX i XX wieku narodziny współczesnej polskiej scenografii Scenografia w teatrze Drugiej Rzeczypospolitej. Kontynuacja tradycji dwudziestolecia w pierwszych latach powojennych. Krakowska i warszawska szkoła scenografii. Formacja pokoleniowa lat siedemdziesiątych. Scenografia w teatrze autorskim. Scenografia ostatniej dekady
AKTORSTWO Zbigniew Wilski ► [ 495 ]
Aktorstwo w’ Europie. Narodziny aktorstwa polskiego. W niepodległej Polsce. Okres wojny. Kontynuacja tradycji przedwojennych, socrealizm, realizm i nowatorstwo. Awangarda
SZKOLNICTWO TEATRALNE Zbigniew Wilski ► [ 515 ]
Pierwsze polskie szkoły aktorskie. Kontynuacja tradycji. Nowe koncepcje i nowe zasady kształcenia aktorów. Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Dorobek dwudziestolecia międzywojennego. PIST w konspiracji. Odbudowa szkolnictwa teatralnego po wojnie. Wszystko na wzór radziecki. Zmiany po roku 1956. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Perspektywy
ZWIĄZKI TEATRALNE Kazimierz Andrzej Wysiński ► [ 533 ]
Związek Artystów Scen Polskich. Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. Związek Artystów Scen Polskich za Granicą. Związek Dyrektorów Teatrów Polskich
PUBLICZNOŚĆ TEATRALNA Kazimierz Kowalewicz ► [ 547 ]
Wprowadzenie. Od badań widowni do badań odbioru. Badania dynamiczne. Badania statyczne. Publiczność teatralna do 1939 roku. Publiczność teatralna po drugiej wojnie światowej. Aktywność teatralna Polaków w świetle badań socjologicznych. Uwagi o recepcji przedstawień teatralnych
FESTIWALE TEATRALNE Maria Wosick ► [ 567 ]
Festiwale na święcie. Pierwsze festiwale w Polsce. Festiwale po drugiej wojnie światowej
BUDYNEK TEATRU Barbara Król-Kaczorowska ► [ 579 ]
Najstarsze budynki teatralne w Polsce. Innowacje architektoniczne w teatrze. Teatr na powojennych gruzach. Rozkwit i zmierzch socrealizmu. Nowe i nowoczesne teatry w Polsce. Teatr pod gołym niebem
TEATR POLSKI POZA KRAJEM Dariusz Kosiński, Emil Orzechowski ► [ 595 ]
Wprowadzenie. Czas zaborów. Dwudziestolecie międzywojenne. Lata wojny. Okres powojenny. Próba podsumowania
KRYTYKA TEATRALNA Joanna Godlewska, Rafał Węgrzyniak ► [ 625 ]
1900 - 1918. 1918 - 1939. 1939 - 1945. 1945 - 1956. 1956 - 1970. 1970 - 1981. 1982 - 1989. 1989 - 1997
CZASOPISMA TEATRALNE Rafał Węgrzyniak ► [ 641 ]
Pod zaborami. W niepodległej Polsce. Pluralizm pierwszych lat powojennych. „Teatr“. „Pamiętnik Teatralny”. „Dialog". Czasopisma specjalistyczne. Nowe inicjatywy
TEORIA TEATRU Danuta Kuźnicka ► [ 659 ]
Wprowadzenie. Programy, manifesty, wizje. Ujęcia systematyczne
Skorowidz nazwisk ► [ 681 ]
Skorowidz rzeczowy ► [ 715 ]
Informacja o Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku ► [ I ]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji