Osoby

Trwa wczytywanie

Ryszard Piekarski

PIEKARSKI Ryszard (7 II 1922 Wilno - 7 V 1980 Warszawa), aktor. Był synem Stefana P., zecera, i aktorki Jadwigi z Czajkowskich, mężem Zofii Wacławy z domu Fidur. Po wybuchu II wojny świat. ukończył w Wilnie gimn. i lic. handlowe i jednocześnie uczył się w studiu dramatycznym. W 1941 został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, skąd udało mu się powrócić do Wilna w 1944. W sierpniu t.r. ukończył studio dram. M. Szpakiewicza. Na pocz. 1945 przyjechał z grupą wil. aktorów do Białegostoku, gdzie w teatrze w sali kina Świat debiutował 28 IV 1945 rolą Filipka ("Dożywocie"). W tymże roku zdał egzamin aktorski ZASP-u. W sez. 1945/46 występował w Miejskich T. Dramatycznych w Warszawie, 1946/47 w T. Miejskim w Lublinie, nast. wrócił do warsz. Miej­skich T. Dramatycznych, a po ich rozwiązaniu, od sez. 1949/50, był aktorem T. Powszechnego. W sez. 1951/52-1954/55 występował w T. Powszechnym w Łodzi, 1955/56 i 1956/57 w T. Ateneum w Warszawie. W 1956 grał gościnnie w warsz. T. Pol­skim i z tym teatrem od sezonu 1957/58 był zwią­zany do końca życia. Współpracował też z warsz. T. Ochoty (1970, 1976-77) oraz m.in. z Estradą Dolnośląską (sez. 1969/70). Sporadycznie wystę­pował w filmach. Był postawny i przystojny. Grał m.in. Roberta ("Dom przy drodze"), Edmunda ("Cio­tunia"), Ferdynanda ("Intryga i miłość"), Petrucchia ("Poskromienie złośnicy"), Mazepę i Zbigniewa ("Ma­zepa"), Wandalina ("Nauczyciel tańca"), Parrasiosa ("Obrona Ksantypy"), Nosa ("Wesele"). Przez ponad dwadzieścia lat chorował na astmę, co uniemożli­wiało mu podejmowanie większych ról na scenach T. Polskiego.
Bibl.: Almanach 1979/80; Hist. filmu t. 3, 5; Jego siła; Kaszyński: Teatr łódz.; Wilski; Szkolnictwo; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 231; Scena i Widownia Warsz. 1948 nr 5 (il.); Teatr 1949 nr 2 (il.), 1953 nr 8 (il.), 1980 nr 14; Życie Warsz. 1980 nr 111; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Rymkiewicz: T. Powszechny.
Ikon.: Fot. - MTWarszawa, ZASP.
Film.: 1952 - Załoga (f.); 1971 - Epilog norymberski (f.); 1977 - Bezkresne łąki (f.); 1979 - Sekret Enigmy (f.); Materiały - Archiwum TVWarszawa.
Nagrania: Rola - Arch. Dok. Mech.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji