Osoby

Trwa wczytywanie

Mirosław Wojtulanis

WOJTULANIS Mirosław Jan (9 VII 1914 Płock - 29 X 1974 Warszawa), aktor. Był synem Kon­stantego i Władysławy W., mężem Marii z Biurkowskich. Ukończył gimn. w Płocku, a studia pra­wnicze na Uniw. Warsz. przerwała mu II wojna światowa. Podczas okupacji niem. i później praco­wał jako urzędnik; w 1950 zajmował stanowisko dyr. finansowo-adminstracyjnego w Centrali Hand­lowej Przemysłu Metalowego w Krakowie. W 1949-50 studiował w krak. PWSA (przyjęty od razu na III rok), a po jej ukończeniu został w 1950 zaan­gażowany do zespołu T. Dramatycznych w Krako­wie. W lutym 1952 przeniósł się do T. Ziemi Opolskiej w Opolu, a w maju 1953 do T. Po­wszechnego w Warszawie. Od 1955 do 1962 wy­stępował w T. Młodej Warszawy (od 1958 pn. T. Klasyczny). W 1964-68 grał ponownie w T. Po­wszechnym, z którym w 1965 wyjeżdżał na występy do ZSRR, a w 1966 do Anglii. Po połączeniu (od 1 I 1969) teatrów do końca życia występował na scenie T. Narodowego. Grał m.in.: Jana ("Ciotunia"), Jajecznicę ("Ożenek"), Ojca Andrzeja ("Książę i że­brak"), Złodzieja ("Drzewa umierają stojąc"), Żyda ("Wesele"), Szpigelmana ("Pan Wokulski"), a w ostat­nich latach jedynie epizody takie, jak: Kupiec ("Re­wizor"), Lokaj ("Wacława dzieje").
Bibl: Almanach 1974/75; Mykita-Glensk; PWST w Kra­kowie; Życie Warsz. 1974 nr 261; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.
Ikon.: J. Żebrowski: W. jako Sikora (Ballady i romanse), rys., repr. Express Wiecz. 1955 nr 292.
Film.: Fragm. kroniki film. z 1965, Arch. WFD; Materiały - Archiwum TVWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji