LINKI BEZPOŚREDNIE

LINKI POWIĄZANE

[Zmarł jeden z największych...] (Aleksander Berlin), artykuł

Amerika (1982), spektakl

Ameryka (1973), spektakl

Ameryka (1980), spektakl

Bloom w zajezdni tramwajowej (Tomasz Miłkowski), artykuł

Bloomusalem (1974), spektakl

Czy tym razem się uda? (Elżbieta Baniewicz), artykuł

Do kosza (Jerzy Grzegorzewski i in.), artykuł

Fragmenty i całość (Krzysztof Pysiak), artykuł

Grzeczny Joyce (Roman Pawłowski), artykuł

Halka Spinoza albo Opera utracona, albo Żal za uciekającym bezpowrotnie życiem (1998), spektakl

Marsz w nieznanym kierunku (Elżbieta Wysińska), artykuł

Miasto liczy psie nosy (1991), spektakl

Mistrz światła i wizji (Elżbieta Morawiec), artykuł

Morze i zwierciadło. Komentarz do „Burzy” Szekspira (2002), spektakl

Niektóre elementy spektaklu (Maria Marzańska i in.), artykuł

Nowa „Ameryka” Grzegorzewskiego (Anna Schiller), artykuł

Nowe Bloomusalem (1999), spektakl

Patrząc od prawej ku lewej: „Powolne ciemnienie malowideł” (Ewa Bułhak), artykuł

Ponownie Kafka (Barbara Osterloff), artykuł

Powolne ciemnienie malowideł (1985), spektakl

Powolne i nagłe ciemnienie malowideł (Agnieszka Baranowska), artykuł

Powrót do nocnego miasta (Rafał Węgrzyniak), artykuł

Pudełko, pudełko... (Marta Fik), artykuł

Rozjaśnianie obrazu (Bożena Markowska), artykuł

Rycerze i kardynały (Jacek Sieradzki), artykuł

Szatnia (Jan Kłossowicz), artykuł

Ślub (1976), spektakl

Tak, żeby nie było nic widać (Jerzy Karpiński i in.), artykuł

W drodze do raju (Tadeusz Buski), artykuł

Wariacje grzegorzewskie (Jacek Sieradzki), artykuł

Wariacje zakopiańskie (Rafał Węgrzyniak), artykuł

Weneckie widoki tatrzańskie (Piotr Gruszczyński), artykuł

Wielka magia teatru (Maria Prussak), artykuł

Wrażliwy czytelnik literatury (Jerzy Koenig i in.), artykuł

Wyższa rzeczywistość (Marek Jodłowski), artykuł

Zaczyna się na serio (Marta Piwińska), artykuł

Znikająca planeta (Tomasz Mościcki), artykuł

Zostały tylko pantografy (Adam Ciesielski), artykuł

„Ogród rozkoszy ziemskich” według Grzegorzewskiego (Elżbieta Morawiec), artykuł